Ing. Andrea Moňoková, autorizovaný stavebný inžinier